Höftfraktur efter fall på vårdavdelning anmäls

2018-09-28 10:44

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick en
höftfraktur efter att ha fallit på en vårdavdelning. Följden blev att patienten
fick opereras för benbrottet.

Händelsen gäller en äldre patient som sökte vård för misstänkt stroke. Patienten hade symtom med svaghet i vänster sida av kroppen och lades in för fortsatt utredning och behandling. Nästkommande morgon hittades patienten utanför sin säng med smärta i vänster knä. Det visade sig då att hon ramlat och fått en höftfraktur, vilket ledde till operation.

– Orsaken till händelsen förklaras av att det inte gjordes en riskbedömning av fallrisken i samband med att patienten lades in på vårdavdelningen, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har verksamheten vidtagit flera åtgärder. Bland annat har man aktualiserat gällande rutiner kring fallriskbedömning, infört tätare och fördjupade kontroller, så kallade timsrundor, samt påbörjat en systematisk behovsanalys av extravak.