Dödsfall efter felaktig cytostatikabehandling anmäls

2018-11-07 08:36

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient avled till följd av
blodförgiftning. Detta efter att ha fått felaktig behandling med cytostatika.

 

 Händelsen gäller en patient som vårdades inom verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset.

 – I samband med en planerad cytostatikabehandling observerades inte ett blodprov som visade att patienten hade för lågt värde av vita blodkroppar för att behandlingen skulle kunna ges. Cytostatikabehandlingen ledde till att immunförsvaret försämrades ytterligare. Följden blev att patienten drabbades av en allvarlig blodförgiftning och senare avled i hemmet, säger chefsläkare Göran Günther.

För att säkerställa att misstaget inte upprepas har verksamheten efter händelsen tydliggjort rutinen för när cytostatikabehandling i relation till hur immunsvaret påverkas.