Trombolys i fel blodkärl anmäls

2018-12-20 15:11

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där blodproppsupplösande behandling gavs i fel kärl, vilket ledde till att patientens underben fick amputeras.

Händelsen avser en patient som behandlades på Akademiska sjukhuset för blodpropp i ett ben. Av misstag gavs trombolysen i fel blodkärl vilket ledde till att patientens underben fick amputeras.

– Av misstag fick patienten blodproppslösande behandling i en ven istället för i en artär. Konsekvensen blev att patienten fick genomgå en ny operation. I förlängningen blev det nödvändigt att amputera underbenet, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen har rutinerna för ordination av och behandling med trombolys förändrats och tydliggjorts inom berörda verksamheter: anestesi-operation-intensivvård och kirurgi. Detta för att säkerställa att misstaget inte upprepas.