För hög medicindos till prematurt barn anmäls

2018-11-28 08:29

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt Lex Maria där ett prematurt fött barn fick en för hög dos medicin under
operation.

Händelsen inträffade i samband med att ett tidigt fött barn opererades. På grund av en felaktig inställning av medicinpumpen fick barnet en tio gånger för hög dos under en timme. Bidragande till händelsen är att verksamheten använder flera typer av pumpar som kan ställas in på olika sätt. Felet upptäcktes när dosen skulle justeras.

– Varken under eller efter operationen uppvisade barnet några tecken på att ha påverkats av feldoseringen, men det fanns en uppenbar risk för allvarlig skada som vi måste minimera i fortsättningen, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har verksamheten kontrollerat sina medicinpumpar, ändrat rutiner och doseringsprotokollen så att inställningarna sker på liknade sätt så lång detta är möjligt.