Kvarglömd kompress i operationssår anmäls

2018-11-27 12:42

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en liten kompress lämnades kvar i samband med att en patient opererades för hjärntumör.

Händelsen avser en patient som opererades för en hjärntumör, då en liten kompress lämnades kvar i huvudet. Upptäckten gjordes i samband med operation av en ytlig sårinfektion då en samtidig röntgenundersökning visade att det fanns främmande operationsmaterial kvar efter det tidigare ingreppet.

Följden blev att patienten fick genomgå ytterligare en operation för att avlägsna kompressen och därefter behandlas med en längre antibiotikakur. Orsaken till det inträffade är att det användes många små kompresser under operationen som är svåra att se.

– Patienten fick behandlas med antibiotika och genomgå en extra operation, men i övrigt påverkades inte sjukdomsförloppet, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har verksamheten ändrat rutinerna för kontrollräkning av kompresser som används vid operationer av hjärntumörer, så kallade hjärntorkar. I fortsättningen ska denna arbetsuppgift utföras av operationssjuksköterskan. Tidigare låg ansvaret på operatören.
.