Foster avlider sent i graviditeten

2018-07-05 14:28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt Lex Maria där ett foster avled sent i graviditeten.

Händelsen gäller en tidigare frisk förstföderska. Man har kontakt med BB vid några tillfällen där det konstateras att i all väsentligt verkar graviditeten följa ett normalt förlopp. I graviditetsvecka 41 inkommer man och det visar sig att barnet avlidit.

Det framkommer vid en analys av händelsen att det fanns tecken som kunde tolkats på ett annat sätt än vad som blev fallet och vården borde agerat annorlunda genom att ta in den blivande mamman och hjälpt till så att barnet förlöstes i ett tidigare skede. Vidare visar det sig att informationen som lämnades via telefon vid en av kontakterna var bristfällig.  

-Orsaken till händelsen förklaras av att den sammanlagda bedömningen av förlossningen kunde gjorts annorlunda och att kommunikationen från vården till de blivande föräldrarna var bristfällig och därför anmäler vi händelsen till IVO.

Efter händelsen har rutinerna för telefonkontakter med BB förbättrats och kommer särskilt följas upp under en period om sex månader. Vidare har grunderna för inläggningsbeslut granskats inom verksamheten.