Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient får en höftfraktur efter fall på akutmottagningen

2018-07-03 09:46

Händelsen gäller en äldre man som under vård på akutmottagningen för misstänkt vinterkräksjuka, utan tillsyn, faller ifrån sin brits och får en höftfraktur. Patienten opereras och kan senare återgå till sitt boende.

- Orsaken till händelsen förklaras av att tillsynen av patienten och att kommunikationen mellan vårdansvariga var bristfällig. Den misstänkta vinterkräksjukan var en försvårande omständighet som sjukvården ändå borde ha kunnat hantera genom ett annat arbetssätt. Därför anmäler vi händelsen till IVO, säger chefsläkare Michael Köhler. 

Efter händelsen har rutinerna för tillsyn förbättrats genom att ”timsrundor” införts, vilket innebär att patientens behov följs upp enligt ett schemalagt system. På längre sikt kommer det pågående införandet av akutläkare att förbättra den övergripande samordningen av vården på akutmottagningen.