Förlossning drog ut på tiden med risk att fostret skulle skadas

2018-07-20 13:40

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en förlossning drog ut på tiden och det fanns risk att fostret skulle kunnat skadas

Händelsen gäller en förstföderska som inkommer i mitten av graviditetsvecka 41 och uppvisar upprepade tecken som tillsammans borde tolkats annorlunda och inneburit att barnet förlösts tidigare än vad som blev fallet, detta innebar en risk för framtida skada och en allt för besvärlig förlossning  för mamman.

-Orsaken till händelsen förklaras av en bristande kommunikation och samordning under förlossningen. Vidare har rutinerna för tolkningen av den tekniska fosterövervakningen (CTG)varit otillräckliga.

Efter händelsen har berörd verksamhet ändrat sina övervakningsrutiner och skärpt kriterierna för när en förlossnings ska bedömas som riskfylld. Samordning, kommunikation och rondning av förlossningsavdelningen har utvecklats efter händelsen.