Fel blodplasma vid njurtransplantation anmäls

2018-09-28 10:45

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick fel sorts blodplasma i samband med en njurtransplantation.

 

Händelsen gäller en patient som genomgick en njurtransplantation på Akademiska sjukhuset. I samband med blodtransfusioner finns en särskild rutin som dock inte följdes. Följden blev att fel sorts blodplasma lämnades ut av blodcentralen och att patienten fick en enhet av den felaktiga plasman innan misstaget upptäcktes.

– I strid mot gällande rutin forcerades en dataspärr och fel sorts blodplasma lämnades ut.  Lyckligtvis medförde händelsen inga negativa konsekvenser för patienten, säger chefsläkare Göran Günther.

På Akademiska sjukhuset finns en särskild rutin med IT-stöd för blodverksamhet där en spärr ska göra det omöjligt att lämna ut fel blodprodukt. Efter händelsen har vikten av att inte avvika från gällande rutin tydliggjorts inom verksamheten.