Kvarglömd venkateter efter operation anmäls

2018-06-14 10:43

Publicerad 24 maj 2018 Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en ledare till en kärlkateter i en central ven, en så kallad CVK, glömdes kvar efter operation.

Händelsen gäller en patient som genomgick en komplicerad operation där det var svårt att säkerställa den intravenösa infarten.

– Den kvarglömda katetern upptäcktes först sju månader efter operationen i samband med en uppföljande röntgenundersökning. Katetern kunde senare tas bort utan komplikationer. Patienten blev återställd och fick inga framtida men av händelsen, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen ska riktlinjerna för dessa ingrepp ses över och samordnas för att säkerställa att misstaget inte upprepas.

Kärlkatetrar där kateterspetsen ligger i en central ven, så kallad CVK, är vanligt förekommande inom sjukvården. Katetrarna används framförallt för att ge dropp (vätska, näring eller läkemedel) men även för att mäta det centrala ventrycket.