Miss av brösttumör efter felaktigt röntgensvar anmäls

2018-06-14 10:44

Publicerad 7 februari 2018 Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en brösttumör missades på grund av ett felaktigt röntgensvar. Följden blev att patienten fick genomgå ytterligare en operation.

Händelsen berör en patient som opererats för bröstcancer. Då det första röntgensvaret angav felaktig placering av tumören fick kvinnan genomgå ytterligare en operation av ett bröst då tumören avlägsnades. Detta gjordes efter mikroskopisk undersökning och förnyad röntgen.

– Trots att behandlingen fördröjdes och patienten fick opereras ytterligare en gång blev resultatet gott, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen har rutinerna inom röntgenkliniken skärpts för att säkerställa att en upprepning av förhindras.