Fördröjd diagnos av livmoderhalscancer anmäls

2018-09-13 15:41

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där diagnosen av livmoderhalscancer fördröjdes på grund av ett felaktigt laboratoriesvar av ett vävnadsprov.

Händelsen avser en patient som i samband med en gynekologisk hälsokontroll fick beskedet att undersökningen var normal. Senare under året hade patienten dock upprepade besvär och genomgick en ny underökning som visade på en cancer.

– När det äldre provet granskades på nytt framkom att det redan då fanns cancerförändringar. Orsaken till den felaktiga bedömningen var att det undersökta vävnadsprovet var svårt att tolka då det innehöll mycket blod, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har sjukhuset bytt analysmetod som eliminerar risken för att blod blandas med övrigt vävnadsmaterial som ska genomgå mikroskopisk analys.