Förväxling av patienter inför blodtransfusion anmäls

2018-08-15 11:01

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där risk för felaktig blodtransfusion fanns på grund av sammanblandning av två patienters identitet.

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där risk för felaktig blodtransfusion fanns på grund av sammanblandning av två patienters identitet.

 

Händelsen gäller två patienter som vårdades på Akademiska sjukhuset efter operation. Den ena patienten hade behov av blodtransfusion, men remissen användes för att ta prov inför blodbeställning på den andra patienten.

– Lyckligtvis gavs blodet till rätt patient men med fel identitet på blodpåsen. Följden blev att den andra patienten fick för mycket blod och den första patienten fick vänta ett dygn på sin blodöverföring. Tursamt nog ledde dock inte förväxlingen till att någon av patienterna fick  helt fel blod med risk för allvarliga komplikationer, säger chefsläkare Mikael Köhler.
 

 

Orsaken till händelsen förklaras av bristande kommunikation och samordning till följd av stress i samband med hög arbetsbelastning.

Efter händelsen har berörd verksamhet aktualiserat gällande rutiner och sett över sin bemanningsplanering.