Lex Maria 2019

Årets Lex Maria-händelser.

Missat strokelarm anmäls

2019-03-08

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett larm om insjuknande i stroke missades vilket ledde till att patienten inte fick propplösande behandling, så kallad trombolys.

Försenat svar på screening av livmoderhalscancer anmäls

2019-03-07

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett provsvar efter screening av livmoderhalscancer fördröjdes.

Omoperation på grund av kvarglömd bukduk anmäls

2019-03-07

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick opereras om då en bukduk glömts kvar efter ett tidigare akut ingrepp.

Missat provsvar med cancerdiagnos anmäls

2019-02-04

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett provsvar med
cancerdiagnos missats och information samt beslut om åtgärder uteblev.

Blödning efter operation där patient avlider anmäls

2019-01-24

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient avlider efter en operation av ett blodkärl på halsen.

Skada på matstrupen vid gastroskopi anmäls

2019-01-21

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient skadades i samband med att
man skulle avlägsna ett knivblad som svalts avsiktligt.

 

För hög dosering av smärtstillande läkemedel anmäls

2019-11-13

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient, som vårdades på en palliativ avdelning, fick fem gånger för hög dos av ett smärtlindrande morfinliknande läkemedel.