Lex Maria 2019

Årets Lex Maria-händelser.

Miss med kvarglömt dränage under operation anmäls

2019-08-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett dränage glömts kvar i buken efter operation.

Miss med felkopplad tarm under canceroperation anmäls

2019-08-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patients tarmförbindelse kopplades ihop felaktigt under en canceroperation.

Höftfraktur hos äldre patient anmäls

2019-07-12

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick en höftfraktur efter att ha fallit på en vårdavdelning.

Fördröjd behandling av nackskada anmäls

2019-07-09

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en äldre patient, som svimmat och ramlat, vårdades för misstänkt hjärtrytmstörning, men där det missades att patienten fått en skada på kotor i halsryggen. Vården missade förlamningen i armar och ben på grund av misstänkt morfinöverdosering.  

Fördröjd diagnostik av buktumör hos ett barn anmäls

2019-07-05

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där diagnosen av en buktumör hos ett barn fördröjdes trots flera besök på vårdcentral och barnakuten.

Fördröjt provsvar med cellförändringar anmäls

2019-07-04

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett provsvar med cellförändringar missades och behandling av livmoderhalscancer fördröjdes i tre år.

Utebliven dokumentation av morfinbehandling anmäls

2019-05-16

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där tillståndet för en svårt sjuk patient försämrades och behandlingar avslutades. Senare noterades att patienten behandlats med morfin, men att detta inte dokumenterats i journalen. I det läget gavs en antidot/motgift och patienten vaknade.

Smärtlindring på fel plats anmäls

2019-04-29

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient, som skulle operera matstrupen, fick smärtlindrande läkemedel via pump i en central ven istället för lokalt, nära ryggmärgen.

Försenad cancerdiagnos anmäls

2019-04-24

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där diagnosen av malignt melanom fördröjdes vilket fick negativa konsekvenser för patienten. Orsaken var oklara rutiner för remisshantering.

Dödsfall på akutmottagningen anmäls

2019-04-11

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient avled på akuten i väntan på vårdplats.