Sammanblandning av personuppgifter vid provanalys anmäls

2019-08-30 14:31

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett prov som skulle analyseras märktes med fel personuppgifter vid ankomsten.

Händelsen inträffade på ett mikrobiologiskt laboratorium vid Akademiska sjukhuset där ett inkommande provrör märktes med fel personuppgifter. Avvikelsen noterades då man fick ett oväntat analysresultat. I det läget gjorde man om processen med ursprungsmaterialet och fick ett helt annat utredningsresultat.


– Händelsen utgjorde en allvarlig risk för vårdskada, men personalens uppmärksamhet förhindrade att felet inte medförde några konsekvenser för den enskilda patienten, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har verksamheten förändrat sina rutiner så att inkommande material märks i två separata zoner.