All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Lex Maria 2019

Årets Lex Maria-händelser.

Dödsfall efter flytt mellan akutmottagningar anmäls

2019-10-08

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient avled efter att inläggning på vårdavdelning fördröjts.

Tappade patientuppgifter vid serverbyte anmäls

2019-09-30

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där patientdata tappades vid byte av server.

Försenad diagnos av brusten blindtarm anmäls

2019-09-24

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där försenad diagnos medförde att en operation av brusten blindtarm fördröjdes.

Dödsfall på grund av hjärnblödning anmäls

2019-09-24

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient, som råkat ut för en skallskada, avled i hemmet efter att ha undersökts på akutmottagningen.

Ventilationsstopp inom operationsverksamheten anmäls

2019-09-12

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ventilationen till centrala operationsavdelningen stoppades under pågående byggarbete.

Förväxling av provsvar anmäls

2019-08-30

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där provsvaret efter vävnadsanalys av ett barns lunga förväxlats med ett annat prov.

Sammanblandning av personuppgifter vid provanalys anmäls

2019-08-30

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett prov som skulle analyseras märktes med fel personuppgifter vid ankomsten.

Felopererad magsäck anmäls

2019-08-30

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en kvinna, som genomgick en gastric bypass-operation, fick sin magsäck felaktigt opererad.

Miss med kvarglömt dränage under operation anmäls

2019-08-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett dränage glömts kvar i buken efter operation.

Miss med felkopplad tarm under canceroperation anmäls

2019-08-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patients tarmförbindelse kopplades ihop felaktigt under en canceroperation.