Lex Maria 2019

Årets Lex Maria-händelser.

För hög dosering av smärtstillande läkemedel anmäls

2020-06-05

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient, som vårdades på en palliativ avdelning, fick fem gånger för hög dos av ett smärtlindrande morfinliknande läkemedel.

Allvarlig materialbrist vid Akademiska anmäls

2019-12-19

Akademiska sjukhuset anmäler enligt lex Maria den brist på engångsmaterial som uppkom i oktober i samband med distributörsbyte.

Hjärnhinneblödning efter för snabb intravenös läkemedelsbehandling anmäls

2019-12-16

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick en mindre hjärnhinneblödning efter för snabb intravenös behandling med blodtryckshöjande läkemedel.

Hjärtstopp under operation anmäls

2019-12-16

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient drabbades av hjärtstopp och avled efter att luftvägen blockerats i samband med operation.

Förväxling av dränageslangar efter operation anmäls

2019-12-13

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en förväxling av dränageslangar ledde till att ett dränage felaktigt drogs ut efter en operation. Detta orsakade läckage från gallan och patienten fick genomgå ytterligare en operation.

Dödsfall orsakat av allvarlig läkemedelsbiverkan anmäls

2019-12-02

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient, som fick blodfettssänkande behandling, drabbades av en allvarlig läkemedelsbiverkan som ledde till njursvikt, hjärtstopp och att patienten avled.

Fördröjd diagnos och behandling av infektion i ryggraden anmäls

2019-11-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där utredning och behandling av en infektion i ryggraden fördröjdes. Följden blev att patientens vårdtid förlängdes.

Höftfraktur efter fall på vårdavdelning anmäls

2019-11-26

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient efter fall fick en höftfraktur som krävde operation.

Trycksår orsakat av fördröjd höftoperation anmäls

2019-11-26

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient ådrog sig trycksår när operation av höftfraktur försenades.