Lex Maria 2019

Årets Lex Maria-händelser.

Försenad cancerdiagnos anmäls

2019-04-24

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där diagnosen av malignt melanom fördröjdes vilket fick negativa konsekvenser för patienten. Orsaken var oklara rutiner för remisshantering.

Dödsfall på akutmottagningen anmäls

2019-04-11

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient avled på akuten i väntan på vårdplats.

Risk för embryoförväxling anmäls

2019-03-12

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där embryon riskerade att förväxlas. Misstaget, som delvis berodde på brister i ID-kontrollen, upptäcktes strax innan återföringen skulle ske.

Missat strokelarm anmäls

2019-03-08

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett larm om insjuknande i stroke missades vilket ledde till att patienten inte fick propplösande behandling, så kallad trombolys.

Försenat svar på screening av livmoderhalscancer anmäls

2019-03-07

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett provsvar efter screening av livmoderhalscancer fördröjdes.

Omoperation på grund av kvarglömd bukduk anmäls

2019-03-07

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick opereras om då en bukduk glömts kvar efter ett tidigare akut ingrepp.

Missat provsvar med cancerdiagnos anmäls

2019-02-04

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett provsvar med
cancerdiagnos missats och information samt beslut om åtgärder uteblev.

Blödning efter operation där patient avlider anmäls

2019-01-24

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient avlider efter en operation av ett blodkärl på halsen.

Skada på matstrupen vid gastroskopi anmäls

2019-01-21

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient skadades i samband med att
man skulle avlägsna ett knivblad som svalts avsiktligt.

 

Lex Maria

2019-03-07