Fördröjd behandling av nackskada anmäls

2019-07-09 13:33

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en äldre patient, som svimmat och ramlat, vårdades för misstänkt hjärtrytmstörning, men där det missades att patienten fått en skada på kotor i halsryggen. Vården missade förlamningen i armar och ben på grund av misstänkt morfinöverdosering.  

– Patientens förlamning uppstod troligtvis direkt vid fallet och det är oklart om en tidigare diagnos hade kunnat påverka utfallet. På vårdavdelningen misstänkte man nackskada och röntgen bekräftade en ledförskjutning, så kallad luxation, mellan 6:e och 7:e halskotan. Patienten opererades nästkommande dag, men fick en bestående förlamning i armar och ben. En tidigare diagnos hade kunnat påverka resultatet av den efterföljande behandlingen och därför anmäls händelsen enligt lex Maria, säger chefsläkare Mikael Köhler.  

Efter händelsen har de berörda verksamheterna informerats om begreppet neurogen chock, det vill säga att en skada på nervsystemet kan uppvisa samtidiga tecken på hjärtrytmrubbning samt att kombinationen av trauma och rytmstörningar kan vara tecken på en allvarlig ryggmärgsskada.