Felopererad magsäck anmäls

2019-08-30 14:31

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en kvinna, som genomgick en gastric bypass-operation, fick sin magsäck felaktigt opererad.

Händelsen avser en kvinna som genomgick en så kallad gastric bypass med titthålskirurgi. Efter operationen skrevs patienten ut som planerat, men utvecklade efter hand svåra buksmärtor. Kvinnan sökte då vård akut och genomgick en operation utan att man fann någon säker orsak till smärtorna. Patienten skrevs ut men försämrades igen och hade betydande smärtor. En ny operation visade att en del av magsäcken var avstängd och inte kunde tömma sitt innehåll, vidare hade en del av tarmen spruckit upp och tömt sitt innehåll i bukhålan.

– Vår efterföljande utredning visar att patienten hade en klart avvikande anatomi som försvårade operationen. Samtidigt konstaterar vi att personalen borde ha varit mer noggrann i sin diagnostik efter den första akuta operationen, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har rutinerna ändrats vid gastric bypass-operationer. Det nya är att hela magsäcken noggrant ska undersökas innan en operation kan genomföras.