Fördröjt provsvar med cellförändringar anmäls

2019-07-04 13:14

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där ett provsvar med cellförändringar missades och behandling av livmoderhalscancer fördröjdes i tre år.

Händelsen avser en kvinna som genomgick kontroll av cellprover i samband med en vaginal blödning i tidig graviditet. Undersökningen visade på cellförändringar i livmoderhalsen, men provet bedömdes som normalt vilket patienten meddelades. Cirka tre år senare uppsökte patienten en annan vårdinstans. Då noteras degamla fyndet och nya prover togs som bekräftade den tidigare förändringen. Patienten genomgick därefter en operation som visade på en utvecklad livmoderhalscancer.  
 
– Det som inträffat är mycket beklagligt, men det är för tidigt att avgöra vilka eventuella problem kvinnan får. Orsaken till händelsen bygger på en felbedömning och atvårdens rutiner inte skyddade tillräckligt väl. Flera steg skulle ha larmat om en iakttagelse som borde ha åtgärdats. Vi måste givetvis noggrant följa upp och stödja patienten i den fortsatta vården, säger chefsläkare Mikael Köhler 
 
Efter händelsen har rutinerna inom verksamheten setts över och screeningprogrammet sammankopplats med ett kvalitetssystem som är specifikt anpassat för livmoderhalscancer. Vidare har larmrutinerna vid noterade avvikelser förbättrats.