Höftfraktur hos äldre patient anmäls

2019-07-12 10:26

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick en höftfraktur efter att ha fallit på en vårdavdelning.

Händelsen gäller en äldre patient som sökte vård p.g.a försämring sitt hälsotillstånd. Under vården drabbas patienten av en tarminfektion som i sig var undvikbar, men under den fortsatta vården ramlar dessutom patienten och får en höftfraktur.

– Orsaken till händelsen förklaras av att det inte gjordes en riskbedömning av fallrisken i samband med att patienten lades in på vårdavdelningen, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har verksamheten vidtagit flera åtgärder. Bland annat har man aktualiserat gällande rutiner kring fallriskbedömning, infört tätare och fördjupade kontroller, så kallade timsrundor, samt påbörjat en systematisk behovsanalys av extravak.