Miss med felkopplad tarm under canceroperation anmäls

2019-08-28 08:21

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patients tarmförbindelse kopplades ihop felaktigt under en canceroperation.

Händelsen avser en patient som genomgick en komplicerad canceroperation på Akademiska sjukhuset.

– Vår utredning visar att orsaken till händelsen var att patientens anatomi tolkades fel under en komplicerad canceroperation. Detta ledde till att tarmen kopplades ihop på fel sätt. När detta upptäcktes utfördes en ny operation och tarmkopplingen korrigerades. Misstaget ledde till utvidgade undersökningar och förlängd vårdtid för patienten. Patienten kunde därefter skrivas ut för fortsatt uppföljning i öppen vård, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen har rutinen kring identifiering av tarmändar i samband med den här sortens operationer tydliggjorts för att säkerställa att en upprepning av misstaget förhindras.