Fördröjd diagnostik av buktumör hos ett barn anmäls

2019-07-05 15:45

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där diagnosen av en buktumör hos ett barn fördröjdes trots flera besök på vårdcentral och barnakuten.

Händelsen handlar om ett mindre barn med återkommande buksmärtor, som i början bedömdes som förstoppning. Inledningsvis kom symtomen periodvis men blev allt ihärdigare och den symtomlindrande behandlingen fungerade allt sämre.

– När vi granskat händelsen menar vi att en korrekt diagnos skulle ha kunnat ställas tidigare med en noggrannare uppföljning och bättre tillämpning av kunskapen om barns symtom. Orsaken till den felaktiga bedömningen var att vården tillät för många akutbesök innan man genomförde noggrannare undersökningar, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har sjukhuset uppdaterat riktlinjerna för behandling av barn med buksmärtor och infört en särskild utbildning för tjänstgörande läkare på barnakuten med fokus på bedömning av magsymtom.