Patientinformation ortopedmottagningen

Här finns information för dig som patient på ortopedmottagningen.

Gipsning

Fot

Hälsenebesvär

Operation

Fysioterapi på ortopedmottagningen

Protes

Rygg

Diskbråck i ländryggen

Spinal stenos i ländryggen

Steloperation i ländryggen

Diskbråck i halsryggen

Spinal stenos i halsryggen

 

Säkerhetskontroll på flygplats

Många av ortopedens patienter har instrumentarium av metall inopererade. En vanlig fråga är: Kan jag passera flygplatsens säkerhetskontroll utan att det larmar?

Tusentals människor passerar dagligen säkerhetskontroller och vi har aldrig fått återkoppling på att detta är något bekymmer.

Det finns inget godkänt dokument att lämna ut för detta. Vid problem - visa operationsärret.

Invaliditetsintyg

Invaliditetsintyg kan endast begäras av ditt försäkringsbolag eftersom besöket betalas av försäkringsbolaget. Det underlag du har fått från ditt försäkringsbolag skickas till

Ortopedmottagningen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontrollera att ditt personnummer finns på underlaget. Du kommer att kallas till intygsmottagning, troligen inom två månader.