Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Fysioterapi på ortopedmottagningen

På ortopedmottagningen arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster med mångårig erfarenhet, specialiserade inom ortopedins olika områden. Vi samarbetar med ortopedens olika sektioner: trauma (frakturer och mjukdelsskador), rygg, knä, fot, axel, höft- och knäprotes.

Vissa patientgrupper slussas direkt ut till fysioterapeut/sjukgymnast i primärvården efter bedömning vid läkarbesöket. Det är endast sjukhusets ortopedläkare som kan remittera till fysioterapeut/sjukgymnast på ortopedmottagningen/fysioterapimottagningen. Vissa patienter slussas efter bedömning vidare till primärvård.

Trauma

Fysioterapeuten/sjukgymnasten undersöker, bedömer och behandlar mottagningspatienter i direkt anslutning till besöket hos ortopedläkare (trauma). Vi utför avgipsningar efter läkarordination (t ex handleds- och fotledsfrakturer, armbågsskador, hälseneskador) samt har uppföljning av vissa dagkirurgiskt opererade patienter. Patienterna får träningsinstruktioner och rådgivning för snabb igångsättning av träning. Vid fortsatt behov av rehabilitering remitteras patienten till primärvården. Patienten har möjlighet till telefonrådgivning.

Rygg

Fysioterapeut/sjukgymnast undersöker och bedömer patienter med ryggproblem, remitterade till ryggsektionen. Vid ryggkonferens varje vecka bedömer ryggkirurg patientens symptom och undersökningsfynd i förhållande till de förändringar i kotpelaren som magnetkameraundersökning eventuellt visat. Om det finns ett samband mellan besvär och de fynd undersökningarna visat bedömer ryggkirurgen förutsättningarna för att patientens besvär lindras med en operation. Patienten kallas då till återbesök till läkare. Vid läkarbesöket avgörs om en operation blir aktuell.

Skulder/Knä

Fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer och behandlar mottagningspatienter i direkt anslutning till besöket hos ortopedläkare (knä och axelspecialister). Många patienter har fortsatt behov av rehabilitering och remitteras då vidare till primärvården.

Fot

Fysioterapeut/sjukgymnast undersöker och bedömer patienter med fotproblem som remitterats till fotsektionen från andra vårdgivare tex vårdcentral. Vid fotkonferens varje vecka bedömer fotkirurg patientens symptom och undersökningsfynd i förhållande till eventuella förändringar/skador som röntgenundersökningen visar. Fotkirurgen bedömer om det finns möjlighet att lindra patientens besvär med en operation. Finns förutsättningar för en kirurgisk åtgärd kallas patienten till återbesök till läkare och vid läkarbesöket avgörs om en operation blir aktuell.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer och behandlar mottagningspatienter i direkt anslutning till besöket hos ortopedläkare (fotspecialist). Fysioterapeuten/sjukgymnasten utför vissa avgipsningar efter operation samt håller i rehabiliteringen efter större fotoperationer.

Om det inte finns något man kan göra kirurgiskt åt patientens åkomma skrivs remissvar och ärendet avslutas.

Protes

Fysioterapeuten/sjukgymnasten är med vid inskrivningen, som sker några veckor före planerad operation. Där informerar fysioterapeuten/sjukgymnasten om vad som händer i samband med operationen och hur den tidiga rehabiliteringen ser ut. Inskrivningen sker vid operationsförberedande avdelningen, ingång 70, 3 trappor.

Rehabilitering kan ske i primärvården eller som gruppträning på fysioterapimottagningen.

Postoperativt följs patienter som opererats med knäprotes upp efter 6-8 veckor och de som opererats med höftprotes efter 3-4 månader. Detta sker på fysioterapimottagningen, ingång 85, 1 trappa. Om rehabiliteringen fungerat bra är detta slutbesök efter operation, vid behov får patienten återbesök hos ortoped.