Kronisk fotledsinstabilitet

Bakgrund

Fotledsinstabilitet beror på långvariga besvär efter ledbandsskada till följd av upprepade fotledsstukningar. 10-20 % av akuta ledbandsskador resulterar i en bestående fotledsinstabilitet.

Symptom

Symptomen är ostadighetskänsla när du går, springer eller belastar på ojämnt underlag. Man upplever upprepade stukningar eller stukningstendenser. Ibland finns smärta och svullnad vid aktivitet.

När ska Du söka vård?

Om du besväras av en instabil fotled och upprepade stukningar eller stukningstendenser så bör du upprätta en kontakt med en fysioterapeut för en period av intensiv rehabiliteringsträning. Vid utebliven effekt av rehabiliteringsprogram kan du uppsöka läkare för utredning och ställningstagande till remiss till ortopedklinik.

Vilken behandling finns?

I första hand rekommenderas intensiv, riktad fysioterapi. Det kan krävas upp till ett år av kontinuerlig rehabiliteringsträning.

Om strukturerad rehabilitering inte uppnått önskat resultat kan operation bli aktuell där man försöker återställa ledbandens ursprungliga funktion.