stuber_2021_aks303 (2).jpg

Anestesi och operation är en stor sektion som arbetar med olika former av kirurgi och pre-och postoperativ vård. Vår medarbetargrupp består av grundutbildade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom anestesi och operationssjukvård, undersköterskor och specialistundersköterskor samt anestesiläkare.

Som universitetssjukhus har vi förutom sjukvård, ett stort ansvar i utbildning och forskning för utveckling och kompetensspridning inom och utanför regionen.

Går du och funderar på hur ditt arbetsliv skulle kunna utvecklas och berikas? Vi träffar dig gärna och presenterar våra verksamheter. Om du vill vara med en dag och känna av miljön och verksamheten, hör av dig!

Våra avdelningar