Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig
Personal klädda i operationskläder

På postoperativa avdelningen behandlar vi patienter som kommer från kirurg-och ortopedoperation och under jourtid även från andra opererande kliniker. Vi samarbetar även med centralintensivvårdsavdelningen (CIVA). Postoperativ vård är under ständig utveckling för att möta patienternas behov av vård. Här arbetar sjuksköterskor, läkare och undersköterskor i ett team.

Hos oss finns det möjlighet att utvecklas och hela tiden lära sig mer. Som sjuksköterska har man bland annat möjlighet att läsa en vidareutbildningskurs som heter postoperativ och kirurgisk intermediärvård (7,5 hp). Avdelningen har schema lagd utbildningsdagar 2 gånger per halvår för att höja personalens kompentens och bedriva patientsäker vård.

Utbildnings-, kvalitets- och förbättringsarbete sker kontinuerligt för att möta den högspecialiserade kirurgin som utförs på sjukhuset och den stora mångfalden av diagnoser vi behandlar. Vi har även utarbetat vårdrutiner och kunskapsunderlag för god och säker omvårdnad.

Personalen är sammansvetsade och hjälper varandra dagligen samt ordnar även aktiviteter utan för arbetet för att skapa gemenskap i gruppen.