Arbeta på anestesi, operation och intensivvård

Arbeta på anestesi, operation och intensivvård

På anestesi, operation och intensivvård har du en avgörande roll i avgörande stunder

Vi tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv.  

Oavsett om du jobbar på sterilcentralen, i helikoptern, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Det handlar om att bedriva högspecialiserad vård, att ta snabba och ibland svåra beslut och att arbeta tätt i team. Men ibland också om att lägga en hand på en patients axel och låta den veta att den är i trygga händer. Oavsett yrke och arbetsplats så spelar du en viktig roll, både för teamet och för patienten.

Arbeta med oss

"Wow, vilket fantastiskt jobb vi har"

Emily svartvit.jpg

"En särskild händelse jag minns är är en gång när larmet gick för urakut kejsarsnitt. Vi rusar ner till förlossningens operationssal och mamman rullas in snabbt på operationsbordet. Alla skyndar sig och det är klockren kommunikation och samarbete. Ut kommer en livlös bebis och läkarna tittar på varandra innan de fortsätter med operationen. Bebisen tas ut i ilfart och senare hör vi genom dörrarna hur bebisen har börjat skrika. Då kan jag känna 'wow, vilket fantastiskt jobb vi har.'"

- Emily, operationssjuksköterska

Anestesi och operation

Anestesi och operation

Barnanestesi, barnoperation och barnintensivvård

Intensivvård

Luftburen intensivvård

Gör din sidotjänstgöring hos oss

Vi tar emot anestesi- och intensivvårdsspecialister som ska ingå i det regionala nätverket för barnanestesi- och intensivvård. Varmt välkommen till oss!

 Läs mer om sidotjänstgöring och specialist

Hos oss finns ett helt arbetsliv innanför väggarna

Anestesi, operation och intensivvård är ett av Akademiska sjukhusets största verksamhetsområden. Vi är ett brett område som bedriver både akut och planerad vård av patienter i alla åldrar. Hos oss hittar du bland annat Sveriges första intensivvårdshelikopter, två intensivvårdsavdelningar, sterilcentralen och en mängd olika operationsavdelningar. Bredden innebär att det finns en mängd utvecklingsvägar, många olika arbetsplatser att välja mellan och att du har möjlighet att utvecklas genom ett helt arbetsliv inom vårt verksamhetsområde. Det innebär också att du har möjlighet att anpassa din arbetssituation utifrån hur just ditt liv och dina behov ser ut.

Våra operationssalar är världsunika

Som operationssjuksköterska kan du i våra angiohybridsalar delta i att utföra kärlkirurgiska ingrepp som exempelvis cirkulationsstörningar i benen, förträngningar i halspulsådern och bråck på kroppspulsådern. Utrustningen som behövs för dessa ingrepp finns bara på tre platser i Europa. I vår MR-hybridsal, som är en av två i Sverige, har vi möjlighet att undersöka patienter med magnetkamera under pågående operation. Våra operationssalar är världsunika och vi ligger ständigt i framkant när det kommer till operationer och behandlingar.

Möjlighet till forskning för den som vill

Hos oss bedrivs en bred forskning med anknytning till den verksamhet som bedrivs. Våra starkaste forskningsområden är inom hjärtstopp, sepsis, njursvikt, andningssvikt och barnanestesi. Vår forskargrupp har flera erfarna handledare och 15 till 20 doktorander, både specialistsjuksköterskor och läkare. För den som är intresserad att delta i forskningsprojekt finns det alltid möjlighet till det. 

Hos oss finns disputerade specialistsjuksköterskor som driver kliniska forskningsprojekt, kvalitets- och utvecklingsarbeten samt skapar förutsättningar för specialistsjuksköterskor inom verksamheten att genomföra projekt eller att en dag bli doktorand.

Hos oss utvecklas du ständigt

Inom anestesi, operation och intensivvård har du hela tiden möjlighet att utvecklas i din roll. Från ett gediget introduktionsprogram när du är ny till många olika utvecklingsvägar under ett helt yrkesliv. Utbildning är något vi värderar högt och något som vi prioriterar genom regelbundna utbildningsdagar. Hos oss finns både utbildningssjuksköterskor och avdelningslärare som ansvarar för utbildning och utveckling inom verksamhetsområdet. Allt för att hela tiden kunna arbeta på toppen av vår kompetens.

Gott ledarskap

Vi vet hur viktigt det är med ett gott ledarskap för att skapa en patientsäker vård och en god arbetsmiljö. Vi gör ständigt satsningar på våra chefer med målet att de ska vara närvarande och inkluderande.

Lär känna oss

Ansök om studielön

Är du sjuksköterska och intresserad av att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska? Då har du möjlighet att göra det med studielön! Akademiska sjukhuset erbjuder studielön inom flera inriktningar.

 Läs mer om studielön här