Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Liv-800.jpg

Luftburen intensivvård har idag två avdelningar: LIV-teamet som utgår från Ärna samt ambulansflyget som utgår från Arlanda. Tillsammans erbjuder de båda arbetsplatserna spännande utmaningar för de sjuksköterskor och läkare som arbetar där. Uppdragen varierar mycket och man möter patienter med olika vårdbehov i alla åldrar. 

Luftburen intensivvård (LIV) är sjukhusets interhospitala intensivvårdstransportresurs. Vi utför transporter av de svårast sjuka för att de ska kunna få specialistvård för sitt sjukdomstillstånd. LIV förstärker även ambulanssjukvården genom att vi larmas till skadeplatsen vid t.ex större trafikolyckor eller svårt sjuka patienter. Vi vårdar intensivvårdspatienten utifrån dennes behov, på samma sätt som inne på sjukhuset, fast i luften.   

Patienterna är både barn och vuxna som drabbats av livshotande sjukdom eller trauma. För att göra detta möjligt är vi ett sammansvetsat team bestående av intensivvårdsläkare och specialistsjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård som regelbundet arbetar och tränar tillsammans. Teamet är inte komplett utan våra piloter som med sin gedigna erfarenhet och kunnande flyger oss till dit vi ska. Den medicinska personalen arbetar deltid på LIV och övrig tid arbetar vi på någon av sjukhusets intensiv- eller operationsavdelningar.  

Luftburen intensivvård kännetecknas av det väl fungerade teamet som tillsammans löser ett uppdrag som är utmanande medicinskt så väl som logistiskt. Organisationen har funnits i 30 år och utför cirka 900 uppdrag varje år.  

På Arlanda bemannar vi ambulansflygplan tillsammans med Svenskt Ambulansflyg. Som sjuksköterska ombord på flygplanet ansvarar man för upp till tre patienter samtidigt. Patienterna behöver förflyttas längre avstånd än vad som är lämpligt med andra fordon och vårdbehovet är varierande. Man möter också olika specialistteam från andra sjukhus i landet och bistår dem under de intensivvårdskrävande transporterna som utförs av dem.

Vill du arbeta med oss? Hör av dig till:

Sektionschef: Per Bondegård, 070 325 85 85