Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbeta inom barnanestesi, barnoperation och barnintensivvård

barn-800.jpg

Barnsektionen bildades 2018 och där samlas anestesi, operation, uppvakningsvård, intensivvård och smärtverksamhet för barn. Inom sektionen finns både omvårdnadspersonal och läkare. 

Barnanestesi, barnoperation och BUVA

Till barnanestesi- och barnoperationsavdelningen kommer barn och ungdomar mellan 0–16 år i behov av anestesi och operation. För oss är det viktigt att både barn och medföljande anhörig ska känna sig väl omhändertagna och trygga. Verksamheten är varierad, bred och omväxlande. Våra specialiteter är urologi, övre gastrokirurgi, ortopedi, handkirurgi samt neonatalkirurgi. Vi tar även emot barn från onkologin, vilket omfattar kirurgi och behandlingar från diagnos till färdigbehandlad patient. Vi är en sammansvetsad personalgrupp där barnens rätt är i centrum, vilket är en förutsättning för att tryggt och säkert kunna ta hand om allt från extremt för tidigt födda barn med tarmhinder till stora tonåringar med t ex idrottsrelaterade skador. Vi, som består av anestesi- och operationssjuksköterskor, är ödmjuka inför uppgiften att ta hand om barn som behöver vård och operation.  barnuppvakningsavdelning (BUVA) tar vi hand om barnen som kommer från barnoperation, oto- och ögonoperation postoperativt. BUVA är bemannad av grundutbildade sjuksköterskor. 

Vill du arbeta med oss? Hör av dig till:

Avdelningschef: Tracey Koo Clavensjö072 234 01 37 

Barnintensivårdsavdelningen 

Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA), är en avdelning där vi tar hand om de sjukaste barnen. Vi bedriver högspecialiserad intensivvård för barn inom kirurgi, medicin, neurologi, trauma, brännskador, infektioner och barn som genomgått operationer där större övervakningsbehov finns. Utöver detta vårdar vi även barn i behov av intermediärvård. Barnen som vårdas hos oss är vanligast från 2 kg och upp till 16 år.  Variationerna är många mellan olika barn, diagnoser och ålder, vilket gör att vården på BIVA är mycket varierande. 

På BIVA arbetar olika personalkategorier: undersköterskor, sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård, intensivvårdsläkare, apotekare, sekreterare och fysioterapeuter mfl. Barnsjukhusets barnläkare, kuratorer och dietister ingår även de i våra team runt patienterna- alla är lika viktiga. Vi lägger stor vikt vid att arbeta familjecentrerat så barnets närstående är en viktig del i vården. BIVAs personalgrupp är en grupp med stort engagemang och mycket kunskap. 

Avdelningen är i en utvecklingsfas, utöver våra BIVA-platser så utökar vi nu våra barnintermediärvårdsplatser/BIMA-platser för att kunna erbjuda en bra sjukvårdskedja för flera sjuka barn.   

Vi har två personer som jobbar med utbildning, fortbildning samt introduktion av våra nya kollegor, en specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård och en intensivvårdsundersköterska som jobbar med utbildning, fortbildning samt introduktion av nya kollegor. På BIVA bedrivs forskning, bland annat av två specialistsjuksköterskor.  

Vill du arbeta med oss? Hör av dig till:

Avdelningschef: Cecilia Kristoffersen018-6115811