Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

civa-800.jpg

På centrala intensivvårdsavdelningen (CIVA) vårdas varje år cirka 800–900 patienter. Medelvårdtiden är kort och de flesta inläggningar sker akut under dygnets alla timmar vilket innebär att arbetstempot kan skifta snabbt. Patienternas vanligaste diagnoser är sepsis, trauma, hjärtstopp och avancerad postoperativ vård. Genom ett samarbete mellan sjukhusets alla intensivvårdsavdelningar vårdar CIVA vid behov även patienter med stora brännskador, akuta sjukdomar i nervsystemet och thorax, intensivvårdskrävande patienter med högsmittsam sjukdom och barn. 

På CIVA arbetar vi i tvärprofessionella team bestående av undersköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård, intensivvårdsläkare och fysioterapeuter. Tillsammans i teamet arbetar vi personcentrerat och allas roll är lika viktig. I slutet av varje arbetspass ses teamet för en kort reflektion. 

Vi arbetar i en högteknologisk vårdmiljö som är under ständig utveckling. Av den anledningen är kompetensutveckling en viktig del för att kunna bedriva patientsäker vård.  

Våra avdelningslärare ansvarar för att de schemalagda utbildningsdagarna är innehållsrika och kompetenshöjande samt att introduktionen av nya medarbetare är strukturerad och individuellt utformad. 

Forskning och samverkan med Uppsala universitet utgör en naturlig del i det dagliga arbetet. På CIVA bedrivs forskning av specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård och av intensivvårdsläkare.  

Disputerade intensivvårdssjuksköterskor med adjungerad lektorstjänst tjänstgör på avdelningen.De arbetar såväl kliniskt som med att utveckla det kvalificerade omvårdnadsarbetet och med kompetensutveckling. 

På avdelningen finns även en etablerad post-IVA-mottagning.  

Vill du veta mer om oss och besöka oss i våra lokaler som är utrustande med ergonomiskt ljus och ljud – hör av dig!   

Vill du arbeta med oss? Hör av dig till:

Avdelningschef: Anna Allenbrant, 018-611 48 39