Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

"Ingen dag är den andra lik och jag kunde inte ha ett bättre arbete"

Emma mejster 800.jpg

Jag heter Emma Mejster och arbetar som intensivvårdssjuksköterska på barnintensiven, BIVA, sedan 2019.

Innan mina studier till specialistsjuksköterska inom intensivvård arbetade jag som grundutbildad sjuksköterska på BIVA men då på intermediärvårdssidan. Att få förståelse för vad jag vårdar, kunna vårda samtliga barn på avdelningen och utvecklas i min yrkesroll gjorde att jag valde att studera vidare. 

Arbetet som intensivvårdssjuksköterska på BIVA är fantastiskt på alla sätt och vis. Den högteknologiska vården kombinerat med arbetet och mötet med våra svårt sjuka barn och deras familjer är både utmanande men framförallt otroligt givande. Ingen dag är den andra lik och jag kunde inte ha ett bättre arbete. Det är fantastiskt att se hur vi alla tillsammans med olika professioner driver vården framåt och ger bästa förutsättningar för svårt sjuka barns tillfrisknande och återhämtning. Jag kan inte säga det mer ofta, utan teamet bestående av undersköterska, läkare och sjukgymnast vore jag ingenting och det är just teamarbetet som är extra givande och roligt i arbetet som intensivvårdssjuksköterska. 

Det finns många utmaningar i arbetet som intensivvårdssjuksköterska på BIVA. Den högteknologiska vården i kombination med avancerad läkemedelshantering ställer stora krav på mig som sjuksköterska speciellt i arbetet med barn där allt doseras efter barnets vikt. Detta kan innebära att du doserar läkemedel efter en patient som väger 2,5 kilo och en annan som väger upp mot 70 kilo. 

Sedan ska vi inte glömma att barnen vi vårdar trots sin svåra sjukdom har sin egen vilja och kontrollbehov vilket gör att man får tänka till innan till exempel procedurer såsom nålstick, sondsättning och mobilisering etc. 

Mitt råd till dig som planerar att studera vidare är att vara ödmjuk för det du inte kan och för allt du kommer få ny kunskap om. För min del var den verksamhetsförlagda utbildningen särskilt värdefull och jag råder er alla att ta stöd av alla fantastiska specialistsjuksköterskor men även undersköterskor i omvårdnaden. Undersköterskorna har en otrolig kunskap och kompetens inom intensivvård som är viktig att ta tillvara på och lära av i ditt framtida arbete som intensivvårdssjuksköterska.

Det finns flera händelser som har satt avtryck i mitt arbete på BIVA. Att möta föräldrar i kris brukar jag beskriva som starten på en resa tillsammans. Vid varje möte med föräldrar i kris tänker jag att resan vi gör tillsammans innefattar att ge föräldrarna en sådan bra upplevelse som möjligt i vården av det svårt sjuka barnet. Föräldrar i kris reagerar olika, en del är arga och andra kanske inte vågar vara nära sitt barn eller ens röra barnet. Där kan jag som specialistsjuksköterska göra skillnad genom att stötta och vägleda föräldrar i att våga vara delaktiga och finnas vid sitt barn samt att det är okej att ge utlopp för alla sina känslor. Att sedan efter en tid se hur föräldrarna landar i den svåra situation de befinner sig i, vänder från att inte våga röra vid sitt barn eller att ilska och frustration lägger sig till lugn och trygghet är fantastiskt att följa och medverka till.

Sektionen anestesi operation och intensivvård är bred med många olika specialiteter, vilket för mig som specialistsjuksköterska ger stor frihet och stimulans genom möjlighet till att byta arbetsplats inom verksamhetsområdet anopiva. Nu är det dags för mig att byta avdelning till CIVA, centralintensiven. Sedan min VFU på CIVA har jag haft en längtan dit för att få vara en del i den avancerade vården av svårt sjuka vuxna och få vara en del i det härliga teamet av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och läkare mfl som arbetar där. Det är fantastiskt att den möjligheten finns under kontraktering att kunna röra sig mellan olika avdelningar.