Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Sidotjänstgöring ST och specialist

Kvinnlig sjuksköterska.
Sidotjänstgöring ST

Välkommen till AnOpIVA under din sidotjänstgöring!

Här finns kontaktinformation till ansvariga för AnOpIVAs randutbildningar, målbeskrivningar och kartor. Du kan också lämna en intresseanmälan.

Kontakta oss gärna om du funderar över något.

Intresseanmälan

Kontaktinformation

Emma Pontén
ST-studierektor
018-617 15 67
Skicka e-post till Emma

Rickard Lagedal
ST-chef
018-617 12 08
Skicka e-post till Rickard

 

Sidotjänstgöring på anestesi, operation och intensivvård

Aima
Arbetstid måndag-torsdag kl 7.30-15.45 med start för överrapportering kl 7.30 och 15.15. Fredagar kl 7.30-15.15 med start för överrapportering kl 14.45-15.15. På tisdagar är arbetstiden till kl 17.30.

Barn
Operationsplanering för dagen sker vid whiteboardtavlan i anestesikorridoren. Samling där kl 7:30 alla dagar, lyssna efter ljudet av klappran! Dagens operationer fördelas till de andra narkosläkarna av programansvarig narkosläkare. ST-läkare skall alltid ha en namngiven specialist bakom sig. Operationsprogrammet finns i Orbit. När patienten är nedringd anges ankomsttid här. Varje onsdag kl 08:00 under terminstid föreläser någon om ett angeläget ämne för all personal på barnoperation i konferensrummet på avdelningen.

Civa
Arbetstid måndag-torsdag kl 7.30-15.45 med start för överrapportering kl 7.30 och 15.15. Fredagar kl 7.30-15.15 med start för överrapportering kl 14.45-15.15. På tisdagar är arbetstiden till kl 17.30.

Dagkirurgen

Arbetstiden startar om möjligt kl 7.15 med att du hälsar på de två första patienterna. Ser om patientens status inte avviker väsentligt från Hälsodeklarationen samt hör med sköterskorna om de har några frågor inför dagen. Sedan kan du gå på morgonmöten och patienterna är oftast klara att sövas kl 7.55.
Om du börjar arbeta kl 7.30, anmäl närvaro vid morgonmötet kir/ort-anestesin men gå sedan omedelbart till dagkirurgen för arbetet enligt ovan.

Niva
Kl 7.45 Jourrapport/rundvandring med neurokirurgerna
Kl 8.00 Kort morgonmöte i neurokir bibliotek
Kl 8.10 Röntgenrond där jourfallen föreg dygn rapporteras följt av rtg-rond för NIVA/NIMA. NIVA-placerade avviker sedan från rtg-ronden.
Morgonkaffe om det hinns med – personalrummet längst in i NIVA:s bakre korridor bredvid sal 4.
Kl 9.15 (om möjligt tidigare) rond på NIVA.
Kl 10.30 har Vc och Ac avstämningsmöte om platssituationen etc.

Samariterhemmet
Personal på operation bemannar operationsavdelningen mån - tors 07:00 till 17:00, fre 07.00 till 16:00.

Narkosläkaren skall bemanna operationsavdelningen mån - tors 07:30 till 17.30, fre 07:30 till 14.30.

Avdelnings-/uppvakningsavdelningens personal bemannar mån 07:00-18:00, tis-tors dygnet runt, fre 07:00 till 16:00.

Tack för att du handleder en läkare under sidotjänstgöring!

Tag kontakt med din randare, gärna innan placeringen, för att veta vad dennes mål med placeringen är. Det är detta som är grunden för den utvärdering som ni ska göra tillsammans senare. Se sedan till att ni träffas under randarens första dag hos oss.

Om den ST-läkare du handleder kommer från annat sjukhus ska du också:

  • ordna rundvandring
  • visa Cosmic, intranätet och DocPlus
  • träffa verksamhetssekreteraren för passerkort, namnskylt, sökare mm

Under sidotjänstgöringen ska ni tillsammans boka in ett halvtidssamtal och ett avslutande samtal.

Du har som handledare ansvar för att gå igenom huruvida målbeskrivningen har uppfyllts och du är den som ska godkänna placeringen.

Påminn din randare att fylla i vår utvärdering av sidotjänstgöringen via webben. Denna utvärdering kan man fylla i antingen efter varje delplacering eller en enda gång i slutet av hela placeringen.

Målet är att klinikens specialister ska ha en formell handledarutbildning. Har du gått handledarutbildningen? Om inte, läs mer om utbildningen i Pingpong. Skicka i vanlig ordning in en kostnadskalkyl innan du anmäler dig.

Du som inom ramen för din sidotjänstgöring har placering inom intermediärvård eller intensivvård har en inlämningsuppgift om organdonation att utföra i läroplattformen Pingpong.

Vi hoppas och tror att momentet som bygger på ett studiebesök ska ge dig en bra grund för att kunna hantera donationsfrågor i din framtida yrkesutövning. För godkänd måluppfyllelse krävs att du utfört denna uppgift. Se till att påbörja uppgiften i god tid.

Inloggningsuppgifter kommer i samband med ditt välkomstbrev.

För dig som inte är ST anestesi

Det går tyvärr inte att delta i jourtjänstgöring nätter eller helger.

Om du vill göra ett sådant pass, se efter i schemat vem som är IVA-framjour, och stäm av med denne i förväg. Meddela din handledare och anmäl ändringen till bemanningsassistenten.

Bra länkar:

Två bra översiktliga böcker som innehåller det mesta är:

  • Clinical Anesthesiology av G Edward Morgan Jr, Maged S. Mikhail
  • Clinical Anesthesia av Paul G Barash, Robert K Stoelting, Bruce F. Cullen

De är dock inte nödvändiga för dig som gör AT- eller sidotjänstgöring.

Övrig litteratur

Clinical Anesthesia av Barash, Cullen & Stoelting

Intensivvård av Rubertsson & Larsson

Oh's Intensive care av Manual Bersten & Soni

Textbook of anaesthesia av Aitkenhead

Critical Care Medicine av J Marini

All typ av frånvaro måste meddelas oss på 018-611 15 15 (telefonsvarare). Detta behöver göras före kl 7.30.

Ange namn, telefonnummer, avdelning du skulle varit på, anledning till frånvaro och hur länge du tror att du blir borta. Karin kontaktar din avdelning och meddelar att du är borta.

Du behöver även kontakta din hemavdelning/hemsjukhus och meddela din frånvaro.

Observera att frånvaron även inkluderar om du är hemma för vård av barn.

Sidotjänstgöring specialist

Vi tar emot Anestesi- och intensivvårdsspecialister som ska ingå i det regionala nätverket för barnanestesi- och intensivvård.
Antal platser är begränsade och placeringsperioden kan variera mellan en och max tre månader, beroende på erfarenhet i barnanestesi- och intensivvård och antal år i specialiteten.

Man kan välja mellan barnanestesi, barnintensivvård eller båda avdelningarna. Det är ofta lättare att få plats om man väljer enbart en avdelning.

Vad man får se och göra är mycket beroende på vilken verksamhet vi har under perioden. Vi är avdelningar med stort undervisningsuppdrag, så även andra grupper är hos oss för att se verksamheten. Vi tycker dock att det är både roligt och viktigt att bygga upp vårt regionala nätverk och förmedla kunskap och erfarenheter från vårt sjukhus.

Skicka gärna in vårt formulär nedan där du anmäler intresse för sidotjänstgöring.

 Anmäl ditt intresse här

Om ST-utbildningen

Akademiska sjukhuset är ett av landets största universitetssjukhus. Som ST-läkare hos oss får man den unika möjligheten att arbeta på ett komplett sjukhus med det mesta inom högspecialiserad vård. Jourverksamheten är extensiv varför sjukhuset har fem separata sjukhusbundna jourlinjer och tre bakjourer samt en jourlinje för den luftburna intensivvården. Som ST-läkare roterar man mellan de olika jourlinjerna med stöd av minst en specialistläkare.

Som ST-läkare på verksamhetsområdet erbjuds du en fullständig specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Specifik utbildningsplan läggs upp i samråd med en personlig handledare och beror på tidigare erfarenhet inom specialiteten.

Om man kommer utan erfarenhet inom anestesi och intensivvård börjar man med 12 veckors salplacering för att sedan rotera på de olika sektionerna. Vi siktar på att man börjar i sin första jourlinje efter 8-10 månader. Sidotjänstgöring görs på smärtkliniken och prehospitalvård inklusive luftburen intensivvård. Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare en sidotjänstgöring tex klinisk fysiologi eller neonatologi om man vill. Med automatik kommer man att tjänstgöra på neurosektionen och barnsektionen inom ramen för ST, medan thorax brukar man få göra som färdig specialist. Utvärdering sker med specialistläkarkollegier, SRATS och Sit-Ins.

Undervisning sker fortlöpande genom handledning av äldre kollegor, fall- och artikelpresentationer på morgonmöten samt genom schemalagd undervisningstid 2 timmar varje fredag. Den schemalagda undervisningen bestäms tillsammans av ST-läkarna och studierektorn. Deltagande i kurser och konferenser premieras och lämpliga val beskrivs i utbildningsboken för ST och i den lokala riktlinjerna som utarbetats av ST chef och studierektor.

Forskning utgör en naturlig del av vardagen vid anestesisektionen och bedrivs inom en mängd områden. Som ST-läkare erbjuds man 10 veckors forskningstid för det vetenskapliga arbetet.

ST-läkaren skall i slutet av ST-utbildningen vara kompetent att avlägga European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care och erbjuds årligen möjligheten att skriva "In training"-skrivningen och OLA. Verksamhetsområdet står för denna kostnad.

Till sin hjälp att uppnå målen för ST har ST-läkaren sin handledare, ST-chef och ST-studierektor, samt hela kollegiet.