Sidotjänstgöring ST och specialist

Kvinnlig sjuksköterska.
Sidotjänstgöring ST

Välkommen till AnOpIVA under din sidotjänstgöring!

Här finns kontaktinformation till ansvariga för AnOpIVAs randutbildningar, målbeskrivningar och kartor. Du kan också lämna en intresseanmälan.

Kontakta oss gärna om du funderar över något.

Intresseanmälan

Kontaktinformation

Ulrika Lennborn
Studierektor sidotjänstgöring
Specialistläkare
018-611 31 33

Sidotjänstgöring på anestesi, operation och intensivvård

Aima
Arbetstid måndag-torsdag kl 7.30-15.45 med start för överrapportering kl 7.30 och 15.15. Fredagar kl 7.30-15.15 med start för överrapportering kl 14.45-15.15. På tisdagar är arbetstiden till kl 17.30.

Barn
Operationsplanering för dagen sker vid whiteboardtavlan i anestesikorridoren. Samling där kl 7:30 alla dagar, lyssna efter ljudet av klappran! Dagens operationer fördelas till de andra narkosläkarna av programansvarig narkosläkare. ST-läkare skall alltid ha en namngiven specialist bakom sig. Operationsprogrammet finns i Orbit. När patienten är nedringd anges ankomsttid här. Varje onsdag kl 08:00 under terminstid föreläser någon om ett angeläget ämne för all personal på barnoperation i konferensrummet på avdelningen.

Civa
Arbetstid måndag-torsdag kl 7.30-15.45 med start för överrapportering kl 7.30 och 15.15. Fredagar kl 7.30-15.15 med start för överrapportering kl 14.45-15.15. På tisdagar är arbetstiden till kl 17.30.

Dagkirurgen

Arbetstiden startar om möjligt kl 7.15 med att du hälsar på de två första patienterna. Ser om patientens status inte avviker väsentligt från Hälsodeklarationen samt hör med sköterskorna om de har några frågor inför dagen. Sedan kan du gå på morgonmöten och patienterna är oftast klara att sövas kl 7.55.
Om du börjar arbeta kl 7.30, anmäl närvaro vid morgonmötet kir/ort-anestesin men gå sedan omedelbart till dagkirurgen för arbetet enligt ovan.

Niva
Kl 7.45 Jourrapport/rundvandring med neurokirurgerna
Kl 8.00 Kort morgonmöte i neurokir bibliotek
Kl 8.10 Röntgenrond där jourfallen föreg dygn rapporteras följt av rtg-rond för NIVA/NIMA. NIVA-placerade avviker sedan från rtg-ronden.
Morgonkaffe om det hinns med – personalrummet längst in i NIVA:s bakre korridor bredvid sal 4.
Kl 9.15 (om möjligt tidigare) rond på NIVA.
Kl 10.30 har Vc och Ac avstämningsmöte om platssituationen etc.

Samariterhemmet
Personal på operation bemannar operationsavdelningen mån - tors 07:00 till 17:00, fre 07.00 till 16:00.

Narkosläkaren skall bemanna operationsavdelningen mån - tors 07:30 till 17.30, fre 07:30 till 14.30.

Avdelnings-/uppvakningsavdelningens personal bemannar mån 07:00-18:00, tis-tors dygnet runt, fre 07:00 till 16:00.

Tack för att du handleder en läkare under sidotjänstgöring!

Tag kontakt med din randare, gärna innan placeringen, för att veta vad dennes mål med placeringen är. Det är detta som är grunden för den utvärdering som ni ska göra tillsammans senare. Se sedan till att ni träffas under randarens första dag hos oss.

Om den ST-läkare du handleder kommer från annat sjukhus ska du också:

  • ordna rundvandring
  • visa Cosmic, intranätet och DocPlus
  • träffa verksamhetssekreteraren för passerkort, namnskylt, sökare mm

Under sidotjänstgöringen ska ni tillsammans boka in ett halvtidssamtal och ett avslutande samtal.

Du har som handledare ansvar för att gå igenom huruvida målbeskrivningen har uppfyllts och du är den som ska godkänna placeringen.

Påminn din randare att fylla i vår utvärdering av sidotjänstgöringen via webben. Denna utvärdering kan man fylla i antingen efter varje delplacering eller en enda gång i slutet av hela placeringen.

Målet är att klinikens specialister ska ha en formell handledarutbildning. Har du gått handledarutbildningen? Om inte, läs mer om utbildningen i Pingpong. Skicka i vanlig ordning in en kostnadskalkyl innan du anmäler dig.

Du som inom ramen för din sidotjänstgöring har placering inom intermediärvård eller intensivvård har en inlämningsuppgift om organdonation att utföra i läroplattformen Pingpong.

Vi hoppas och tror att momentet som bygger på ett studiebesök ska ge dig en bra grund för att kunna hantera donationsfrågor i din framtida yrkesutövning. För godkänd måluppfyllelse krävs att du utfört denna uppgift. Se till att påbörja uppgiften i god tid.

Inloggningsuppgifter kommer i samband med ditt välkomstbrev.

För dig som inte är ST anestesi

Det går tyvärr inte att delta i jourtjänstgöring nätter eller helger.

Om du vill göra ett sådant pass, se efter i schemat vem som är IVA-framjour, och stäm av med denne i förväg. Meddela din handledare och anmäl ändringen till bemanningsassistenten.

Bra länkar:

Två bra översiktliga böcker som innehåller det mesta är:

  • Clinical Anesthesiology av G Edward Morgan Jr, Maged S. Mikhail
  • Clinical Anesthesia av Paul G Barash, Robert K Stoelting, Bruce F. Cullen

De är dock inte nödvändiga för dig som gör AT- eller sidotjänstgöring.

Övrig litteratur

Clinical Anesthesia av Barash, Cullen & Stoelting

Intensivvård av Rubertsson & Larsson

Oh's Intensive care av Manual Bersten & Soni

Textbook of anaesthesia av Aitkenhead

Critical Care Medicine av J Marini

All typ av frånvaro måste meddelas oss på 018-611 15 15 (telefonsvarare). Detta behöver göras före kl 7.30.

Ange namn, telefonnummer, avdelning du skulle varit på, anledning till frånvaro och hur länge du tror att du blir borta. Karin kontaktar din avdelning och meddelar att du är borta.

Du behöver även kontakta din hemavdelning/hemsjukhus och meddela din frånvaro.

Observera att frånvaron även inkluderar om du är hemma för vård av barn.

Sidotjänstgöring specialist

Vi tar emot Anestesi- och intensivvårdsspecialister som ska ingå i det regionala nätverket för barnanestesi- och intensivvård.
Antal platser är begränsade och placeringsperioden kan variera mellan en och max tre månader, beroende på erfarenhet i barnanestesi- och intensivvård och antal år i specialiteten.

Man kan välja mellan barnanestesi, barnintensivvård eller båda avdelningarna. Det är ofta lättare att få plats om man väljer enbart en avdelning.

Vad man får se och göra är mycket beroende på vilken verksamhet vi har under perioden. Vi är avdelningar med stort undervisningsuppdrag, så även andra grupper är hos oss för att se verksamheten. Vi tycker dock att det är både roligt och viktigt att bygga upp vårt regionala nätverk och förmedla kunskap och erfarenheter från vårt sjukhus.

Skicka gärna in vårt formulär nedan där du anmäler intresse för sidotjänstgöring.

 Anmäl ditt intresse här