Anestesi, operation och intensivvård

AnOpIVA på Akademiska sjukhuset innefattar fyra sektioner

Kontakta oss

Marie Foconi
Tillförordnad verksamhetschef, 018-611 39 88

Anna-Carin Gullbrand
Chefssekreterare, 018-611 48 94