Anestesi, operation och intensivvård

Operationspersonal samtalar.

AnOpIVA på Akademiska sjukhuset innefattar fyra sektioner:

  • Anestesisektionen
  • Barnanestesi,barnoperation och barnintensivvård
  • Intensivvård
  • Luftburen intensivvård.

 

Om oss

Anestesisektionen

Vår största sektion som innefattar fyra anestesi- och operationsavdelningar, två anestesiavdelningar, fyra uppvakningsavdelningar, accessmottagning, operationsförberedelseenhet och sterilteknisk avdelning.

Hos oss utförs operationer inom allmän kirurgi, urologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi, gynekologi, neurokirurgi, käkkirurgi samt ögon- och öronkirurgi.

Barnanestesi, barnoperation och barnintensivvård

Här har vi operationsavdelning och barnuppvakningsavdelning. Syftet med att samla avdelningarna i en sektion är att ge bättre och säkrare vård till barn i behov av anestesi och intensivvård samt säkerställa tillgänglighet till rätt kompetens till pediatriska patienter dygnet runt.

Intensivvård

Centrala intensivvårdsavdelningen är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Många patienter behöver också intensivvård efter större operationer. Våra patienter kommer från Uppsala län men vi vårdar även många patienter från andra delar av landet.

Luftburen intensivvård

Här flygs patienter till Akademiska sjukhuset eller till annat, förutbestämt sjukhus inom Europa. Ombord finns några av landets mest erfarna och specialutbildade läkare och sköterskor inom luftburen intensivvård. De är vana att arbeta i samma team och har det fulla medicinska ansvaret för patienten. Vid behov kompletteras vårdteamen med den specialkompetens som behövs. På flygningen finns alltid två piloter för extra flygsäkerhet.

Jourverksamheten är en betydande del av vårt dagliga arbete. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och kompetens.

Verksamhetens målsättning är att ligga i internationell toppklass vad gäller klinisk verksamhet, forskning och utbildning.

Hos oss arbetar ca 800 medarbetare.