Anestesi, operation och intensivvård

AnOpIVA på Akademiska sjukhuset innefattar fyra sektioner:

  • Anestesi och operation
  • Barnanestesi, barnoperation och barnintensivvård
  • Intensivvård
  • Luftburen intensivvård.