Barnanestesi, barnoperation och barnintensivvård

Undersökning av barn i säng.

Från den 1 mars gick Barnintensivvårdsavdelningen (Biva), Barnanestesi- och barnoperationsavdelningen och Barnuppvakningsavdelningen samman och bildade en sektion.

Syftet med förändringen är att ge bättre och säkrare vård till barn i behov av anestesi och intensivvård samt säkerställa tillgänglighet till rätt kompetens till pediatriska patienter dygnet runt.

Barnanestesi- och barnoperationsavdelningen

Anestesi samt operation av barn inom allmänkirurgi, handkirurgi, neonatalkirurgi, ortopedi och urologi. Vi tar också hand om barn som kommer från pediatrik, där vi söver för undersökningar och provtagningar.

Barnuppvakningsavdelningen (BUVA)

På Buva vaknar barn upp i lugn och ro efter operationen under övervakning.

Barnintensivvårdsavdelningen

Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA), är en avdelning där vi tar hand om de sjukaste barnen och även barn som genomgått operationer där ett större övervakningsbehov finns. Här vårdas barn från nyföddhetsperioden och upp till 12 år men ibland även äldre barn.