Barnanestesi- och barnoperations­avdelningen

Telefon

018-611 45 97

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ingång 70, 2 trappor

 Hitta till ingång

Till barnanestesi- och barnoperation kommer barn och ungdomar som behöver sövas och opereras. Vi är måna om att både barn och medföljande anhörig ska känna sig väl omhändertagna och trygga. Vi har flera metoder för att uppnå detta mål och det viktigaste är att se, respektera och uppmärksamma varje individ. Vi kan också erbjuda olika typer av lugnande medel som ges strax innan man kommer till operation.

Barnanestesin

Vi ger anestesi till barn som opereras inom allmänkirurgi, handkirurgi, neonatalkirurgi, ortopedi och urologi. Vi tar också hand om barn som kommer från pediatrik, där vi söver för undersökningar och provtagningar.

Barnanestesin har verksamhet på röntgen/MR några dagar i veckan och vid behov även på Skandionkliniken.
Vi söver nästan 5 000 barn/år, varav ca 700 är under 1 års ålder.

Barnoperation

På operation har vi I-pads med roliga program och spel som barnet kan leka med när vi sätter in pvk (" flygplan" eller " droppslang"). En av barnets föräldrar/anhöriga följer med barnet in på operation som stöd till barnet har somnat. När operationen börjar bli klar ringer vi så att föräldern kan vara med när barnet vaknar på uppvakningsavdelningen, BUVA.