Intensivvård

Bild på droppställning.

Vårt uppdrag är att ge vård i internationell klass till kritiskt sjuka patienter.

De som arbetar hos oss är specialistläkare, läkare under utbildning, specialistsjuksköterskor i intensivvård och intensivvårdsundersköterskor.

Våra intensivvårdsläkare jobbar dagtid även på Neurointensivvården (NIVA), Brännskadecentrum (BC), Intermediärvårdavdelningen (IMA) och Luftburen intensivvård (LIV). Vi bedriver ett omfattande jourarbete med direkt patientansvar på CIVA. Vi täcker också hela sjukhusets behov med IVA konsulter och larmverksamhet.

Vi tar hand om patienter mellan 0-99 års ålder, friska sedan tidigare eller multisjuka. CIVAs aktivitet består av mer än 80 % akut verksamhet och resten av planerad postoperativ vård med intensivvårdsbehov.

Intensivvårdsektionen rapporterar till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) och följer deras rekommendationer och kvalitetsindikatorer. Datan går att jämföra öppet och resultatet talar för sig självt.