Intensivvård

Sjukvårdspersonal tar hand om patient.

Vårt uppdrag är att ge vård i internationell klass till kritiskt sjuka patienter.

Intensivvården är till för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Många patienter behöver också intensivvård efter större operationer. Våra patienter kommer från Uppsala län men vi vårdar även många patienter från andra delar av landet.

De som arbetar hos oss är specialistläkare, läkare under utbildning, specialistsjuksköterskor i intensivvård och intensivvårdsundersköterskor.

Våra intensivvårdsläkare jobbar dagtid även på neurointensivvården (NIVA), brännskadecentrum, intermediärvårdavdelning 70 F och luftburen intensivvård LIV.  Vi bedriver ett omfattande jourarbete med direkt patientansvar på CIVA. Vi täcker också hela sjukhusets behov med IVA konsulter och larmverksamhet.

Vi tar hand om patienter mellan 0-99 års ålder, friska sedan tidigare eller multisjuka. Vår aktivitet består av mer än 80 % akut verksamhet och resten av planerad postoperativ vård med intensivvårdsbehov.

Intensivvårdsektionen rapporterar till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) och följer deras rekommendationer och kvalitetsindikatorer. Datan går att jämföra öppet och resultatet talar för sig självt.

Vill du jobba inom intensivvård?

Inom intensivvården tar vi hand om dom mest kritiska patienterna och för många är vi det sista hoppet. För patienter och anhöriga är vi lugnet i stormen. Och för varandra är vi som en andra familj.

Se gärna våra filmer och läs om vår avgörande roll