Post-IVA-mottagningen

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 01 77

Öppettider
Tisdagar 8-16

Akademiska sjukhuset, Ingång 70, 2 tr

 Hitta till ingång

Att vårdas på en intensivvårdsavdelning kan ge många tankar och funderingar kring sjukdomen i sig eller minnesupplevelser i form av hallucinationer och/eller mardrömmar. Det är också vanligt att man inte har några minnesbilder från vårdtiden.

Återbesök för patienter som vårdats hos oss

CIVA erbjuder dig som vårdats på intensivvårdsavdelningen i mer än tre dygn, ett återbesök. Detta för att du lättare ska kunna bearbeta och förstå vad som hänt under din vistelse.

Vi försöker hinna besöka dig på vårdavdelningen strax efter utskrivning från CIVA. Vi lämnar då ut en informationsbroschyr med våra kontaktuppgifter. Om du är intresserad av ett besök, får du kontakta oss. Vi skickar då ut en kallelse tillsammans med ett hälsoformulär som fylls i hemma och tas med till återbesöket.

Det går bra att få en uppföljning även efter kortare vårdtid än tre dygn. Du kan då själv kontakta oss.

Vid återbesöket går vi tillsammans igenom vårdtiden hos oss. Har du fått en dagbok, tar du med dig den till besöket. Vi visar den utrustning du kommit i kontakt med på CIVA. Om du vill, görs ett besök på CIVA, där vi visar en patientplats med den utrustning du haft. Vi bjuder på enklare fika och hela besöket tar 2-3 timmar.

Närstående är välkomna att följa med vid mottagningsbesöket.

Vi fortsätter därefter att följa upp dig per telefon efter 6 och 12 månader efter vårdtillfället på CIVA.

Vi som arbetar på mottagningen är specialistutbildade sjuksköterskor, sjukgymnast och undersköterska inom intensivvård. Det finns också två intensivvårdsläkare som är knutna till mottagningen. 

Till dig som förlorat en närstående på CIVA

Vi tar kontakt med närstående per telefon 2-3 månader efter dödsfallet för att höra hur ni har det. Om önskemål finns, kan vi boka en tid till intensivvårdsmottagningen för att gå igenom den avlidnas sista tid.

Vi som arbetar på mottagningen är specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvård. Vi har även två intensivvårdsläkare som är knutna till mottagningen.

Kontaktuppgifter

Tisdagar kl 8-16
Telefon: 018-611 01 77
E-post: postiva@akademiska.se