Anestesi och operation

Bild på kvinnlig operationspersonal.

Anestesi och operation är en del av verksamhetsområde AnOpIVA och är vår största sektion. Hos oss utförs operationer inom allmän kirurgi, urologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi, gynekologi, neurokirurgi, käkkirurgi samt ögon- och öronkirurgi. 

De som arbetar hos oss är specialistläkare, eller läkare under utbildning till specialister i anestesiologi eller randutbildning inom annan specialitet, specialistsjuksköterskor inom anestesi- och operationssjukvård. På våra uppvakningsavdelningar arbetar oftast grundutbildade sjuksköterskor. Våra undersköterskor jobbar vanligtvis antingen med anestesi- eller operationssjukvård. All personal har en grundplacering på en avdelning, men vår flexibilitet och mobilitet är stor. Efter ”kontorstid” handläggs jourfallen av en för sektionen gemensam jourlinje.

Anestesin är också kopplad till kirurgiska riksspecialiteter som brännskadevård och kranio-facial kirurgi, och tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi ständigt vår verksamhet.

De patienter som vi tar hand om får ett kompetent och personligt omhändertagande och de som arbetar hos oss har ett omväxlande och stimulerande arbete.

Vill du jobba inom anestesi och operation?

Går du och funderar på hur ditt arbetsliv skulle kunna utvecklas och berikas? Vi träffar dig gärna och presenterar våra verksamheter. Om du vill vara med en dag och känna av miljön och verksamheten, hör av dig!

Läs mer om hur det är att arbeta hos oss