Kirurgiska anestesi- och operations­avdelningen

Besöksadress

IngÄng 100-101, Akademiska sjukhuset

 Hitta till ingång

Om oss

Avdelningen ansvarar för de patienter som opereras vid verksamhetsområdena Kirurgi och Urologi. Hos oss bedrivs operationsvård dygnet runt alla dagar om året. Vi befinner oss på våning nb i 100-huset.

På avdelningen bedrivs en omfattande grad av högspecialiserad kirurgi inom en rad olika områden: 

  • Akut transplantationskirurgi
  • Colorektalkirurgi
  • Högspecialiserad endovaskulär kirurgi (hybridkirurgi)
  • Kärlkirurgi
  • Robotassisterad kirurgi (gyn, colorektal, urologi)
  • Traumakirurgi
  • Urologisk kirurgi
  • Övre gastrokirurgi

Personalen medverkar även vid en hel del anestesier/bedövning som utförs på röntgen och även vid perifer venkatetersättning och provtagning av svårstuckna patienter inom verksamhetsområdet. Vi ingår också i sjukhusets larmkedja vid traumalarm.

Vårt främsta mål är att ge en god och säker vård till alla våra patienter som opereras hos oss. Detta uppnås genom kompetenta medarbetare och ett bra samarbete med övriga verksamheter