Neuroanestesin

På Neuroanestesin söver vi fram för allt patienter för neurokirurgiska operationer.

Det kan vara ingrepp i både hjärna och ryggmärg med anledning av exempelvis godartade eller elakartade tumörer, hjärnblödningar av olika typ eller kärlmissbildningar. Epilepsikirurgi och inläggning av nervstimulatorer för smärtbehandling eller ofrivilliga skakningar tillhör också de vanliga ingreppen. Då vi söver patienter på röntgen handlar det ofta om behandling av röntgenläkare för brustna pulsåderbråck (aneurysm) i hjärnan. Det brustna blodkärlet täpps till från insidan med hjälp av s.k. embolisering.

Här sövs även barn som ska genomgå neurokirurgiska ingrepp. Akademiska har riksspecialitet för behandling av barn födda med missbildningar i skallens och ansiktets ben.

Inom neuroanestesins ansvar ryms också för anestesier vid kirurgi i mellanörat t.ex. cochleaimplantat till patienter med grav hörselskada eller dövhet. Även anestesier vid ögonkirurgi t.ex. näthinneavlossningar, ögonskador och skelning ingår i verksamheten. För mellanöre- och ögonkirurgi opereras såväl barn som vuxna.

Verksamheten pågår året runt, dygnets alla timmar och hit kommer också de patienter som drabbats av akuta skador i hjärna och ryggrad i samband med olycksfall. Användandet av vår helikopter (Luftburen Intensivvård (LIV)) gör att patienterna snabbt kan komma under behandling