Anestesi- och operationsavdelningen vid ing 95-96

Telefon

0186115698

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 96, 1 tr

 Hitta till ingång

Välkommen till anestesi- och operationsavdelningen vid ing 95-96. Här opereras patienter inom specialiteterna gynekologi, obstetrik och bröstkirurgi. Planerade operationer utförs parallellt med akut verksamhet måndag till fredag. På jourtid opereras gynekologiska och obstetriska patienter

Avdelningen består av sex operationssalar, varav en disponeras av accessmottagningen som har verksamhet måndag till fredag. Till avdelningen hör också en uppvakningsenhet med verksamhet måndag till fredag. Övrig tid övervakas opererade patienter på avd 70H.

Vi är ca 55 stycken som arbetar här, med mycket erfarenhet och kunskaper. Här arbetar såväl specialistutbildade sjusköterskor inom anestesi- och operationssjukvård, allmänutbildade sjusköterskor och undersköterskor