Accessmottagningen

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar. Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186112954

Besök oss

Öppettider
Mån - tor 8-16

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 96, 1 tr

 Hitta till ingång

På Accessmottagningen  opererar man in centrala infarter för långtidsbruk. Det innebär subkutana venportar (SVP), kuffade, tunnellerade CVKer och s k PICC – lines, tunna CVKer som läggs in via överarmens vener.

De olika infarterna vi använder oss av är:

  • SVP-(subcutan venport) oftast belägen på bröstkorgen
  • Tunnelerad CVK (central venkateter). Slangen leds under huden i en tunnel och mynnar ut längre ner på bröstkorgen.
  • CVK (central venkateter) belägen på halsen eller bröstkorgen /nyckelbenet
  • PICC-line (perifer central venkateter) belägen på överarmens insida.

Accessmottagningen utför även elektiva uttagningar av portar och tunnelerande CVKer som inte behövs längre.