Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Steriltekniska avdelningen

Steriltekniska avdelningen ansvarar för central sterilgodshantering för hela Akademiska sjukhuset. I nära samverkan med sjukhushygien utgör steriltekniska avdelningen en basresurs för hela Region Uppsalas sterilgodshantering vad gäller riktlinjer, råd, anvisningar och kompetensutveckling.