Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Jobba på ortopediska anestesi- och operationsavdelningen

Operationspersonal riktar lampor i operationssal.

Välkommen till ortopediska anestesi- och operationsavdelningen!

Vår avdelning är uppdelad på slutenvård och dagkirurgisk avdelning med en egen pre-/postoperativ enhet i nära anslutning till operationssalarna. Patienterna är akuta och elektiva. Fördelningen av operationssalar är uppdelad på fem sektioner: protes-, hand-, skuldra-, fot- och ryggtrauma.

Är du redo för nästa steg?

Vi erbjuder ortopedisk specialist vård inom hela rörelseapparaten för dig med anestesi- eller operationserfarenhet.

Vi har en dynamisk arbetsmiljö och ett livslångt lärande. Ta klivet till oss!