Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Oral-, plastik- och öronanestesin

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Hitta till oss

Akademiska sjukhuset, Ingång 70, 2 tr

 Hitta till ingång

Om oss

Anestesiavdelning för oral- och käkkirurgi, plastikkirurgi inklusive brännskadekirurgin, samt öron-näsa-halskirurgi – OPÖ-anestesin – har som det långa namnet antyder en skiftande verksamhet som geografiskt framför allt finns i 100-huset. Brännskadeoperation ligger högst upp i 85-huset i anslutning till Brännskadecentrum.
Inom öron-näs-halskirurgin sövs patienter som ska genomgå vanliga rutiningrepp. Exempel kan vara att operera bort halsmandlarna eller en polyp bakom eller i näsan, få rör i öronen, korrigera en sned nässkiljevägg eller åtgärda förändringar på stämbanden. Även betydligt mer omfattande och komplicerade operationer och ingrepp där regionvård krävs, utförs på avdelningen. Det kan till exempel vara tumörkirurgi, utredning av nyfödda barn med andningssvårigheter eller inläggning av stent i luftvägarna för att förbättra andningen för patienter med lungtumörer.

På plastikoperation söver vi bl.a. patienter som opereras för läpp-, käk- och gomspalt eller genomgår rekonstruktioner efter olika former av tumörkirurgi, missbildningar eller svårläkta sår. Stor tyngd läggs på att nå ett kosmetiskt tilltalande resultat i kombination med en god funktion. Plastikkirurgiska kliniken har, tillsammans med Linköpings Universitetssjukhus, riksansvar för patienter med brännskador. Dessa patienter genomgår ofta många operationer under sin vårdtid. Anestesiavdelningen ansvarar även för patienter som ska genomgå käkkirurgiskt ingrepp p.g.a. sjukdomar, felställningar eller frakturer inom ansiktsskelettet. En dag i veckan utförs tandläkarbehandlingar i narkos för de patienter som har svårt att medverka när de är vakna.

Vi bistår även med narkos eller bedövning i samband med behandling av vissa tumörsjukdomar, framför allt vid gyn- eller prostatacancer.

 Efter operationen vårdas patienterna initialt på vår uppvakningsavdelning för att säkerställa en skärpt övervakning av andning, cirkulation, smärtlindring mm innan de återgår till sin vårdavdelning eller den dagkirurgiska avdelningen för hemgång senare under dagen.