Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Jobba på anestesi- och operationsavdelningen vid Samariterhemmet

Glad operationspersonal i operationsal.

Välkommen till anestesi- och operationsavdelningen vid Samariterhemmet.

Avdelningen består av in- och utskrivning, operationsavdelning, uppvakningsavdelning och en kortvårdsavdelning.

Hos oss möter du spännande dagkirurgi från fem verksamhetsområden och tio olika kirurgiska specialiteter. Bröstenheten, endokrin, esofagus ventrikel, gyn, kolorektal, kortvårdskirurgen, plastik, smärtenheten, transplantation och öron, näsa, hals.

Vi jobbar för att åstadkomma ett gott tvärprofessionellt samarbete med bra flöden.