Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Postoperativa avdelningen 101 F

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 48 32

Telefontider
Måndagar 0-23.59

Besök oss

Vi är restriktiva med besök men det kan tillåtas i samråd med patientansvarig sjuksköterska. Undantag görs för närstående till barn.

Hitta till oss

Akademiska sjukhuset, Ingång 101, NB

 Hitta ingång

Om oss

Vi tar emot patienter från kirurg- och ortopedoperation. Vi tar också emot patienter från övriga postoperativa avdelningar jourtid och samarbetar med intensivvårdsavdelningar och röntgen.

Den postoperativa avdelningen har 18 vårdplatser och tar emot patienter från kirurg- och ortopedoperation. Vi tar också emot patienter från övriga postoperativa avdelningar jourtid.

Vårdtiderna varierar från ca en timme till ett par dygn beroende på operation och patientens tillstånd och behov av övervakning.

Patientinformation

Avdelningen kan inte ta emot besök av anhöriga till nyopererade patienter annat än i undantagsfall. Ring alltid till oss och prata med koordinator eller ansvarig sjuksköterska på telefon 018-617 36 00 om önskemål om besök finns.

Partners till nyblivna mammor, patienter som behöver tolkhjälp och föräldrar till minderåriga barn är undantagna.