Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig
Operationspersonal förbereder operation.

Vi på anestesi- och operationsavdelningen vid ing 96 bedriver högspecialiserad kirurgi inom specialiteterna gynekologi, obstetrik, urologi, colo/gastroskopi, colorektal kirurgi samt bröst/endokrinkirurgi. Planerade operationer utförs parallellt med akut verksamhet måndag till fredag. Dagtid har vi även en postoperativ avdelning som förutom att ta hand om patienterna efter operation, har en dagkirurgisk verksamhet där vi tar emot och förbereder patienter inför operation för att sedan ta hand om dem efter operation.

På jourtid har vi beredskap för akuta operation inom gynekologi och obstetrik. Här hos oss får personalen möjlighet att utvecklas inom många olika specialiteter och vi lägger stort fokus vid utbildning och fortbildning!