Operationspersonal samtalar i operationssal.

Vi på steriltekniska avdelningen (STA) är en serviceenhet som har till uppdrag att tillgodose gods till opererande verksamheter, mottagningar, vårdavdelningar samt vårdcentraler runt om i Region Uppsala dygnet runt.

Vi diskdesinfekterar, gör visuell- och funktionskontroller, packar och steriliserar godset. Vi har T-DOC vårt produktionssystem som möjliggör spårbarhet. Avdelningen har även en stor del av förrådsarbete, både med beställning och packning av operationsvagnar.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001–2015 sedan 1998 och vår policy är att med medarbetarnas kompetens, modern teknik och effektivt kvalitetssystem erbjuda sterilt gods för största patientsäkerhet.

Välkommen till oss!