Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig
Operationspersonal samtalar i operationssal.

Vi på steriltekniska avdelningen (STA) är en service och produktionsenhet som har till uppdrag att tillgodose sterilt gods till opererande verksamheter, mottagningar, vårdavdelningar samt vårdcentraler runt om i Region Uppsala dygnet runt.

Vi diskdesinfekterar, gör visuell- och funktionskontroller, packar och steriliserar godset. Vi använder T-Doc som vårt produktionssystem som möjliggör spårbarhet. Avdelningen har dessutom en stor del av förrådshantering som beställning, förvaring och packande av operationsvagnar. Vi tillgodoser även några av våra större kunder med materialhantering såsom inköp av material, fakturor och kontakt med olika leverantörer.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001-2015 sedan 1998 och vår policy är att steriltekniska avdelningen ska med kompetens, tillgänglig teknik och ett certifierat kvalitetssystem leverera sterila produkter i rätt tid för att säkerställa patienternas säkerhet.

Välkommen till oss.